História

Piaristický kostol

Pôvodne jezuitský kostol, teraz piaristický ranobarokový kostol je dominantou historického centra Trenčína. Vysvätený bol 1. júla 1657 k úcte sv. Františka Xaverského, apoštola Indie. Pri veľkom požiari Trenčína 14. mája 1708 bol kostol úplne zničený. V rokoch 1709-1713 obnovený do dnešnej podoby. Na klenbách kostola sú vzácne kvadratúrne maľby z roku 1712 od maliara Krištofa Tauscha. V roku 2000 bolo ukončené ich kompletné zreštaurovanie.

Piaristické gymnázium J. Braneckého

Vznik v r. 1649, poštátnené v roku 1918 po rozdelení Rakúsko-Uhorska, obnovené v r. 1938, opätovne zrušené v r. 1945 po zániku I. Slovenskej republiky. Znovu obnovené v roku 1990.

Piaristi prišli na územie Slovenska už v roku 1642 a piaristické školy sa postupne z Podolinca rozšírili do Prievidze, Brezna, Sv. Jura, Nitry, Krupiny, Ružomberka, Sabinova, Senca, Banskej Štiavnice, Trenčína a Levíc. Trenčianske gymnázium založili v roku 1649 jezuiti. Po zrušení rehole jezuitov v roku 1773 panovníčka Mária Terézia rozhodla v roku 1776 o odovzdaní školy piaristom.

Dnešné Piaristické gymnázium J. Braneckého bolo obnovené po 45 ročnej nútenej prestávke v roku 1990 a dnes má 438 študentov od prímy po oktávu.

Páter Jozef Branecký SchP (31.3.1882 – 14.11.1962)

Páter Jozef Branecký, katolícky kňaz, profesor, veľký spisovateľ trenčianskej histórie, rektor kolégia a kostola piaristov v Trenčíne, provinciál rehole piaristov na Slovensku, nositeľ Radu kniežaťa Pribinu a čestný občan mesta Trenčín, nadovšetko však dobrodinec mládeže.

Jeho najvýznamnejšie publikované diela sú:

  • Vianoce chudobného žiaka
  • Zo starého Trenčína I. – III.
  • Fráter Johannes
  • Keď rumy ožijú I. – II.
  • Poklady Matúša Čáka
  • Trenčín Trnava
  • Pribinove vŕby
  • Z tisícročia
  • Alexander a Alexandra
  • Ferko a Janka

V priestoroch školy sa nachádza expozícia zo života a diela pátra Braneckého. Česť jeho pamiatke.

Trenčín